Phòng nhân sự

Thiết kế ấn phẩm truyền thông (2)

Hà Nội, Việt Nam
23 tháng 5, 2022

Đăng ký ứng tuyển dưới đây

Ứng tuyển nhanh tại form dưới đây và đội ngũ của META sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

    Upload CV

    Đăng tải CV