Mục đích

Giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp, được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp phát hiện nhanh và ngăn chặn mọi loại mã độc; dễ dàng quản trị tập trung và mở rộng; thiết lập chính sách ANAT riêng cho mình.

Được chứng nhận quốc tế VB100

Một trong 3 chứng chỉ uy tín nhất thế giới về chất lượng phát hiện và tiêu diệt mã độc.

Ưu điểm nổi bật

Lợi ích khách hàng

01

Phát hiện các điểm yếu trong hệ thống mà các phương pháp kiểm thử truyền thống thường bị thiếu sót

02

Xác định các lỗ hổng bảo mật khiến dữ liệu hệ thống có nguy cơ bị đánh cắp

03

Xây dựng báo cáo và khuyến nghị để khắc phục lỗ hổng sao cho phù hợp với khách hàng

04

Dịch vụ cảnh báo, ứng cứu sự cố chuyên nghiệp, nhanh chóng cung cấp bới CMC Cyber Security

Liên hệ với chúng tôi

    Click me!