Mục đích

Nhằm kiểm tra sự an toàn của hệ thống trước những nguy cơ tấn công thực tế từ tội phạm mạng, các chuyên gia của CMC CYBER SECURITY đóng vai là những kẻ tấn công truy cập hệ thống. Từ đó, thử nghiệm tất cả các kịch bản tấn công có thể xảy ra đối với những hệ thống thông tin của phía khách hàng và khuyến nghị quy hoạch lại hệ thống mạng nhằm tối ưu hóa và đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bổ sung các thiết bị hỗ trợ bảo mật.

Lợi ích khách hàng

01

Phát hiện các điểm yếu trong hệ thống mà các phương pháp kiểm thử truyền thống thường bị thiếu sót

02

Xác định các lỗ hổng bảo mật khiến dữ liệu hệ thống có nguy cơ bị đánh cắp

03

Xây dựng báo cáo và khuyến nghị để khắc phục lỗ hổng sao cho phù hợp với khách hàng

Quy trình triển khai

B1

Thu thập
thông tin

B2

Mô hình hoá
hiểm hoạ

B3

Xác định
lỗ hổng

B4

Đánh giá các
lỗ hổng

B5

Báo cáo &
Khuyến nghị

B6

Phương án
khắc phục

お問い合わせ