Về CMC Cyber Security

CMC Cyber Security tự hào là đơn vị đầu tiên được cấp giấy phép dịch vụ An toàn thông tin tại Việt Nam

Các dịch vụ của CMC Cyber Security có thể đáp ứng bất kể nhu cầu triển khai, quy mô hay sự phức tạp của hệ thống CNTT, khả năng giám sát hay năng lực quản lý của mỗi tổ chức, chuyên Cung cấp các sản phẩm AN ATTT cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. CMC Cyber Security cũng đồng thời thuộc Khối Hạ tầng số – Tập đoàn Công nghệ CMC.

Về dịch vụ tư vấn đánh giá
cấp chứng chỉ PCI – DSS
Quy trình đánh giá PCI DSS của CMC CS

Quy trình đánh giá nghiêm ngặt với 7 bước

Tiện ích

Tra cứu Chứng chỉ
PCI-DSS

Tìm kiếm thông tin